ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ 11/2566

เรื่อง จัดจ้างพนักงานส่งปฏิทินไดอารี่ประจำปี 2566

Continue Reading

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ รส.กฟผ. พิเศษ/2566

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัททัวร์โครงการ “สวัสดิการทัศนศึกษาเพื่อสมาชิกฯ” ไต้หวัน (เถาหยวน-ไถจง-นานโถ-ไทเป)

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ รส.กฟผ.สำนักงานใหญ่

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ รส.กฟผ.

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ รส.กฟผ. พิเศษ/2566

ประกวดราคาจ้าง บริษัททัวร์โครงการ “สวัสดิการทัศนศึกษาเพื่อสมาชิกฯ” ไต้หวัน (เถาหยวน-ไถจง-นานโถ-ไทเป)

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ รส.กฟผ.

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ รส.กฟผ.

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาสรรหาผู้ประกอบการนำทัศนศึกษาและมัคคุเทศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ รส.กฟผ. พิเศษ/2566

เรื่อง ประกวดราคาสรรหาผู้ประกอบการนำทัศนศึกษาและมัคคุเทศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Continue Reading

รส.กฟผ. โครงการทรูคอนแทร็กโฟน

เปิดจองพร้อมทำสัญญา วันนี้ - 14 กรกฎาคม 2566

Continue Reading

TOR สรรหาจัดซื้อคอมพิวเตอร์

การสอบราคาสรรหาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชัน แบบ ALL IN ONE รส.กฟผ.สำนักงานใหญ่

Continue Reading

TOR สรรหาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

การสอบราคาสรรหาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook รส.กฟผ.สำนักงานใหญ่

Continue Reading

TOR สรรหาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้

การสอบราคาสรรหาจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ รส.กฟผ.สำนักงานใหญ่

Continue Reading

เช็คปันผล

EGATCOOP MEMBER

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๒/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading
ประธานกรรมการ รส.กฟผ.

นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ

รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้า

Follow Me