รหัสประจำตัวพนักงาน
  
รหัสผ่าน
>>วิธีขอรหัสผ่าน<<
สำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ขอรหัสผ่านที่  @Line : @egatcoop