ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๕/๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๖/๒๕๖๕

เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

งดส่งของตามตึก

รส.กฟผ.สำนักงานใหญ่ งดบริการส่งของตามตึกชั่วคราว

Continue Reading

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading

เช็คปันผล ปี 2565

EGATCOOP MEMBER

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายในงาน รส.กฟผ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ แผนกซุเปอร์มาร์เก็ต รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ แจ้งชื่อพร้อมบัตรพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับรางวัล ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 436 5983 แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

Continue Reading

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่

ขอเพิ่มเติมวาระการประชุมใหญ่ และแก้ไขข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาสอบบัญชี รส.กฟผ.ประจําปี 2565

Continue Reading

รส.กฟผ. เปิดโครงการคอนแทร็กโฟน iphone 13 Series

รส.กฟผ. เปิดโครงการคอนแทร็กโฟน iphone 13 Series เครื่องพร้อมแพ็คเกจ อินเตอร์เน็ตจาก AIS เปิดจอง วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading

ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565

รส.กฟผ.ขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Continue Reading

รายงานประจำปี 2564

รส.กฟผ. รายงานประจำปี 2564 แสกน QR CODE เพื่ออ่าน รายงานการประชุม

Continue Reading

กิจกรรม CSR ภายใต้ "โครงการแสงสว่างเพื่อน้องและสิ่งของคลายความหนาว"

กฟผ.โครงการสมาร์ทกริดแม่ฮองสอนฯ ร่วมกับ รส.กฟผ. จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ "โครงการแสงสว่างเพื่อน้องและสิ่งของคลายความหนาว" ณ โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Continue Reading

ประกาศการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนิน รส.กฟผ. ที่ ๔/๒๕๔๖

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนิน รส.กฟผ.ที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. และการกำหนดวิธีการสรรหา

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ 14/2564 เรื่อง การประมูลสอบราคาจัดหาบริษัทประกันชีวิต

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๓/๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ.

Continue Reading

ประกาศ รส.กฟผ. เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รส.กฟผ. ประจำปี 2565

สามารถขอรับในสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2564 เวล 8.00 - 16.00 ณ ที่ทำการ รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริเวณชั้นลอย ด้านหลังโรงอาหาร อาคารนันทนาการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร 024365980

Continue Reading

ประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด (รส.กฟผ.) ชุดที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

Continue Reading

ประกาศ รส.กฟผ. เรื่อง รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ 32 ประจำปี 2565 – 2566

ประกาศ รส.กฟผ. เรื่อง รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ รส.กฟผ. ชุดที่ 32 ประจำปี 2565 – 2566 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2564 เวล 8.00 - 16.00 ณ ที่ทำการ รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริเวณชั้นลอย ด้านหลังโรงอาหาร อาคารนันทนาการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากงาน EGATCOOP EXCELLENT E-EXHIBITION 2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดที่ได้รับรางวัล กระบอกเก็บอุณหภูมิ เอ็นจี้ จากงาน EGATCOOP EXCELLENT E-EXHIBITION 2021 ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ***ยืนยันตัวตนรับรางวัลด้วยบัตรพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน

Continue Reading

รส.กฟผ.บริการส่งสินค้าใต้ตึก

รส.กฟผ. สำนักงานใหญ่ บริการส่งของใต้ตึก ไม่มีขั้นต่ำ

Continue Reading

รส.กฟผ.ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะรู้ยัง

รส.กฟผ. ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการภาครัฐ รับคนละครึ่ง สมาชิกสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาแล้ววันนี้

Continue Reading
ประธานกรรมการ รส.กฟผ.

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

Follow Me
ประชุมใหญ่ประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2564
เชิญชวนประชุมใหญ่ประจำปี 2565
โปรโมชั่นประจำเดือน
น้ำปลาหวาน tikky
ซันควิก น้ำรสส้มชนิดเข้มข้น 840 มล.
คาเฟ่อาร์ตแบล็กโกล์ดกาแฟสำเร็จรูป
ชุดของขวัญทชิโบโกลด์ 200 กรัม ขวดแก้ว
มิตรผลน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1 กก.
Nescafe gold cofee 200 G. Gift set
เคลียร์แชมพูซากุระเฟรช 480 มล.